Vonatkozó jogszabályok

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  HTML internet oldal
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról HTML internet oldal
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  HTML internet oldal
2000. évi C. törvény a számvitelről HTML internet oldal
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről HTML internet oldal
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről HTML internet oldal
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről HTML internet oldal
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról HTML internet oldal
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról HTML internet oldal
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról HTML internet oldal
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról HTML internet oldal
 
499/2017. (XII.29) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól HTML internet oldal
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteli rendjéről HTML internet oldal
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról HTML internet oldal
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről HTML internet oldal
 
SZMJV 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól Adobe PDF oldal
SZMJV 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról Adobe PDF oldal
SZMJV 15/2000.(III.31.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról Adobe PDF oldal
SZMJV 17/1994. (IV.26.) Kgy.sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Adobe PDF oldal
SZMJV 41-32/2018. (I. 24.) PVB. sz. határozatával jóváhagyott Ingatlanforgalmi Értékelési Szabályzat Adobe PDF oldal