Vonatkozó jogszabályok

Törvények
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  Megtekintés
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról Megtekintés
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  Megtekintés
2000. évi C. törvény a számvitelről Megtekintés
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Megtekintés
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Megtekintés
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről Megtekintés
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Megtekintés
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Megtekintés
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Megtekintés
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Megtekintés
Kormány rendeletek
499/2017. (XII.29) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól Megtekintés
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről Megtekintés
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról Megtekintés
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről Megtekintés
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendeletei
SZMJV 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól Megtekintés
SZMJV 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról Megtekintés
SZMJV 15/2000.(III.31.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról Megtekintés
SZMJV 17/1994. (IV.26.) Kgy.sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Megtekintés
SZMJV 41-32/2018. (I. 24.) PVB. sz. határozatával jóváhagyott Ingatlanforgalmi Értékelési Szabályzat Megtekintés