Újabb 50 db szociális lakás került átadásra

A korábbi években megkezdett szociális lakás felújítás programot folytatva, az IKV Zrt. 2018. januárjában 50 db lakás szociális alapon történő bérbeadására írt ki pályázatot, melyre összesen 313 db pályázat érkezett. A bérleti szerződés öt éves határozott időtartamra köthető meg, a határozott időtartam elteltével a lakásbérleti szerződés 5 évenként további 5 évre meghosszabbítható, míg a bérlő jogosultsági feltételei fennállnak, valamint nincs bérleti díj, vagy közüzemi díj tartozása.

Az értékelés során az új pályázati rendszer szerint a pályázók konkrét lakás megjelölése nélkül adhatták be pályázatukat, az ingatlanok az elért pontszámok csökkenő sorrendjében kerültek felajánlásra. A korábbi pályázati rendszerben a munkaviszonyra adható pontszámok domináltak, míg jelenleg a pályázók szociális szempontjai kerültek előtérbe, azaz a szociális helyzet alapján (gyermekek száma, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartós betegség, állami gondozottság, szegedi bejelentett lakóhely időtartama) kapott pontszámok adják az összes megszerezhető pontok 70 %-át. Ezáltal a jelenlegi pályázati rendszerben a szociális rászorultság nagyobb hangsúllyal érvényesül.

2017-ben 121 db önkormányzati lakás került felújításra, és 68 db lakásban végeztünk helyreállítási munkálatokat, ezekkel együtt Társaságunk 211 db lakást adott bérbe.

A következő szociális pályázat kiírására várhatóan 2018. szeptemberében kerül sor, amikor ismét 50 lakást pályáztatunk. Célunk, hogy az utolsó három évben legalább 600 új lakást adjunk bérbe.

 

 

 

Hír típusa: