Lakások fiatalok részére történő bérbeadására

Az IKV Zrt. idén már másodjára írt ki pályázatot 2018. október 13. napján 7 db, önkormányzati tulajdonban álló garzonlakás fiatalok részére történő bérbeadására. Ezek a lakások helyreállított állapotúak, ellenőriztük az elektromos-, víz-, és gázvezeték hálózatot, szükség szerint kisebb munkákat végeztünk el, mint például csaptelepet cseréltünk, nyílászárókat javítottunk. Az összes lakás a Tápai u.5. szám alatti, ún. „fecskeházban” található, a 41 lakásos ház 2003. évben azért épült, hogy segítse a fiatal párokat abban, hogy együtt élhessenek és takarékoskodjanak későbbi közös otthonuk megteremtésére.

Az ingatlanokra azok a fiatal párok pályázhattak, akik 35. életévüket nem töltötték be. A pályázatra összesen 16 db pályázat érkezett, ebből 13 db volt érvényes 3 pályázót kellett kizárnunk, mert nem igazolták, hogy rendelkeznek határozatlan, vagy minimum egy éves határozott idejű munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, illetve egy pályázó egyedülállóként nyújtotta be pályázatát.

 A pályázóknak több feltételnek is meg kellett felelniük, ilyen például a legalább 1 éves szegedi lakóhely, vagy legalább 3 éves tartózkodási hely, életvitelszerűen Szegeden kell lakniuk, valamint igazoltan házastársi vagy élettársi kapcsolatban kell élniük. Határozatlan, vagy minimum 1 éves határozott idejű munkaviszonnyal kell rendelkezniük és vállalniuk kell elő-takarékosság fizetését is, melynek összege 18.722,-Ft és 28.208,- Ft között van, a lakás alapterületétől függően.

A pályázatból kizáró feltétel, ha a pályázónak, vagy a vele együtt költöző személyeknek az ország területén önálló, beköltözhető lakásingatlanuk van, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, vagy egyes esetek kivételével önkormányzati bérlakással rendelkeznek, vagy haszonélvezeti joguk van, illetve, ha a pályázat benyújtása előtti 6 éven belül volt beköltözhető lakástulajdonuk, tulajdoni hányaduk, vagy egyes esetek kivételével önkormányzati bérlakásuk.

A bérleti díj 363,-Ft/ m2, így a legkisebb, 27 m2-es lakás esetében 9.801,-Ft-ot, míg a legnagyobb, 41 m2-es lakásért 14.883,- Ft-ot kell fizetni. A bérleti díjon felül fizetendő a külön szolgáltatások díja, ami 6.000,-Ft.

A bérbeadás időtartama 5 év, a bérleti jogviszony meghosszabbítására nincs lehetőség.

2016. és 2017. évben is 200 db,2018. évben október végéig 124 db lakást adtunk bérbe.

November hónap végén hirdetjük ki a következő, szociális helyzet alapján bérbeadásra kerülő 45 lakásból álló csomag eredményét, és december hónap folyamán ők is be tudnak költözni új otthonaikba.

 

 

 

Hír típusa: