Lakás értékesítés

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az
IKV Zrt. versenyeztetési eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, licitálással történő

ÉRTÉKESÍTÉSRE
hirdeti meg a
Szeged, Tavasz u. 7.
Szeged, II. ker. 1983/A/1, 1983/A/2, 11983/A/3, 11983/A/5 helyrajzi szám alatt felvett
lakás megjelölésű albetétek

tulajdonjogát.

A társasház telekterülete 614 m2. A hasznos alapterület az értékesítésre kínált lakások tekintetében
146,1 m2. Az ingatlanok együtt kerülnek értékesítésre, melyek együttesen a társasházban 57.93%
tulajdoni hányadot képviselnek. A telek társasház építésére kiválóan alkalmas.

A pályázati alapár: 17.800.000,- Ft

melyből a 11983/A/1 hrsz. alatt felvett lakás 2.700.000,- Ft, a 11983/A/2 hrsz. alatt felvett lakás 5.400.000,- Ft,
a 11983/A/3 hrsz. alatt felvett lakás 5.600.000,- Ft, a 11983/A/5 hrsz. alatt felvett lakás 4.100.000,- Ft.

Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2019. február 12. 10.00óra.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2019. február 22. napján 12.00 óráig bruttó 10.000.-Ft ellenében megvásárolta. A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de legalább a pályázati alapárnak a 10 %-a, azaz min. 1.780.000,- Ft. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni.

A pályázati ajánlatot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán
2019. március 1. napján 12.00 óráig.

A pályázati tárgyalás helye és ideje:
IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme,
2019. március 7. 10.00 óra.

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati alapár emelésének mértéke min. 200.000,- Ft. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.

A pályázattal kapcsolatosan felmerült kérdésekre Almási Gábor kiemelt ingatlanreferens ad részletes tájékoztatást. (Szeged, Dáni u. 14-16. 62/563-198)

                                                 Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       

  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00– 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.

Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-100

Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének új telefonszáma 06-20/2828-888.

Beadási határidő: 
2019. március 01. 12.00 óráig