Helyiségek értékesítése

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK TULAJDONJOGÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

 

Helyiségek helye
(Szeged)

 

Rendeltetés

Helyrajzi
szám

Alapterület
(m2)

Alapár
(Ft)

Pályázati alapár
emelés mértéke (Ft)

Bemutató időpontja

Pályázati tárgyalás időpontja

3D webséta

2019.03.19.

2019.04.04.

 

Tisza L. krt. 12. pince 1.

üzlet

4027/B/1

273,49

13.200.000

500.000

8:00

8:00

séta

Dózsa u. 9. pinceszint 19.

raktár

4020/A/19

67,75

3.600.000

100.000

8:30

8:30

séta

Arany J. u. 9. pinceszint

pince

4003/A/17

142,43

13.000.000

500.000

9:00

9:00

séta

Tisza L. krt. 22. pince 17.

raktár

3942/B/3

114,18

5.500.000

200.000

9:30

9:30

séta

Tisza L. krt. 27.

pince (raktár)

2803/B/1

108

5.500.000

200.000

10:00

10:00

séta

Bocskai u. 6. alagsor 1.

egyéb helyiség

2951/B/1

81

6.500.000

200.000

10:30

10:30

séta

Kossuth L. sgt. 117. fszt. 1.

üzlet

12649/2/B/1

180,38

24.000.000

500.000

11:00

11:00

séta, séta

Károlyi u. 4.  (Nagy J. u. 3.) földszint 10.

raktár

3921/1/B/10

9,15

190.000

100.000

13:00

13:00

séta

Oskola u. 12/A pince 1.

üzlet

3818/2/B/1

55,3

4.300.000

100.000

13:30

13:30

séta

Révai u. 8. pinceszint

raktár

3794/1/B/1

39,9

1.200.000

100.000

14:00

14:00

séta

Tisza L. krt. 62. ajtó 1.

raktár

3759/A/13

63,71

2.300.000

100.000

14:30

14:30

séta

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2019. március 22. napján 12.00 óráig bruttó 5.000,- Ft/db ellenében megvásárolta. A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de legalább a pályázati alapárnak a 10%-a. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni.

        A pályázati ajánlat az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben
nyújtható be 2019. március 29. napján 12.00 óráig.

Pályázati tárgyalások helye:
IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme.

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-103, 62/563-127

Beadási határidő: 
2019. március 29. 12.00 óráig
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálata (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)