Lakás bérbeadása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

helyreállított lakások piaci alapon történő bérbeadására.
A pályázat célja 5 év határozott idejű lakásbérleti szerződések megkötése,
óvadékra történő licitálással.
 

Lakások

Alapterület
(m2)

Komfortfokozat

   Szobaszám

Induló óvadék  
(Ft)

Pályázati díj
(Ft)

Alap bérleti díj 2019. évben (Ft)

3D webséta

Feketesas u. 19-21. II/18.

178

komfortos

4

802.424

401.212

200.606

séta

Dózsa u. 9. II/13.

92

összkomfortos

2

477.296

238.648

119.324

séta

Széchenyi tér 8. II/17.

103

összkomfortos

2+1+hall

534.364

267.182

133.591

séta

Kelemen u. 4. FS. 2.

88

összkomfortos

3

456.544

228.272

114.136

séta

Kelemen u. 4. TT/9.

88

összkomfortos

3

456.544

228.272

114.136

séta

Kelemen u. 2. I/1.

114

összkomfortos

2

591.432

295.716

147.858

séta

Deák Ferenc u. 24-26. I/11.

168

összkomfortos

3

871.584

435.792

217.896

séta

Vitéz u. 3. II/7.

39

összkomfortos

1

188.136

94.068

47.034.

séta

Juhász Gyula u. 4. I/6.

41

komfortos

1

170.068

85.034

42.517

séta

Az alap bérleti díj nem tartalmazza a külön szolgáltatások díját.
A lakások megtekintésére 2019. október 28. napján az alábbi időpontokban biztosítunk lehetőséget.

Feketesas u. 19-21. II/18.

2019. október 28. 10.30-10.50

Dózsa u. 9. II/13.

2019. október 28.   9.20-9.40

Széchenyi tér 8. II/17.

2019. október 28. 10.00-10.20

Kelemen u. 4. FS. 2.

2019. október 28. 11.30-11.50

Kelemen u. 4. TT/9.

2019. október 28. 11.30-11.50

Kelemen u. 2. I/1.

2019. október 28. 12.00-12.20

Deák Ferenc u. 24-26. I/11.

2019. október 28. 11.00-11.20

Vitéz u. 3. II/7.

2019. október 28.   8.00-8.20

Juhász Gyula u. 4. I/6.

2019. október 28.   8.40-9.00

I.) Pályázatot nyújthat be az a nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult, aki önkormányzati bérlakással - ide nem értve a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezést, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezést, a szolgálati lakásban történő elhelyezést, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezést -, társbérleti lakrésszel nem rendelkezik. Pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együttköltöző személyeket is érteni kell.

II.) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 5.000 Ft/db ellenében 2019. október 29. napjától 2019. november 08. napján 13.00 óráig lehet megvásárolni, továbbá a pályázatot 2019. november 15. napján 13.00 óráig lehet benyújtani az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

III.) A részletes pályázati hirdetmény PDF formátumban letölthető.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a pályáztatott lakást a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A pályáztatott lakásokról a www.szegedingatlanok.hu oldalon is tájékozódhatnak.
 

                                               Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-135, 62/563-124

Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének új telefonszáma 06-20/2828-888.

Beadási határidő: 
2019. november 15. 13.00 óráig