Helyiségek bérbeadása

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,
a bérleti díjra történő licitálással
.

Bérlemény címe

Rendeltetés

Alapterülete
(m2)

Pályázati alapár/
nettó havi bérleti díj

(Ft/hó)

Pályázati alapár emelésének
mértéke (Ft)

Bánatpénz (Ft)

3D webséta

Deák Ferenc utca 23.

iroda

55

56.575

3.000

71.850

séta

Deák Ferenc utca 28-30.

üzlet

232

207.500

10.000

263.525

séta

Deák Ferenc utca 28-30.

iroda

110

128.100

12.810

162.687

séta

Gogol utca 2.

üzlet

59

59.000

3.000

74.930

séta

Jókai utca 4.

iroda

372

460.000

46.000

584.200

séta

Kálvária sugárút 30.

üzlet

49

55.200

3.000

70.104

séta

Kossuth Lajos sugárút 29.

iroda

45

54.000

2.000

68.580

séta

Mars tér 4.

üzlet

17

22.100

1.000

28.067

séta

Mikszáth Kálmán utca 12.

üzlet

66

37.600

2.000

47.752

séta

Tápai utca 56.

üzlet

116

116.000

6.000

147.320

séta

A helyiségek megtekintésére 2019. november 11. napjától 2019. november 20. napján 15.30 óráig terjedő időszakban
a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. A pályázati dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati ajánlat benyújtásának.

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2019. november 12- 2019. november 22. 12.00 óráig
bruttó 10.000.-Ft ellenében
az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2019. november 26. 15.30 óráig
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálat (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)