Helyiségek bérbeadása

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,
a bérleti díjra történő licitálással
.

Bérlemény címe

Rendeltetés

Alapterülete (m2)

Pályázati alapár/nettó havi bérleti díj
(Ft/hó)

Pályázati alapár emelésének mértéke
(Ft)

Bánatpénz
(Ft)

3D webséta

Ág utca 5.

üzlet

131

121.000

6.000

153.670

séta

Bérkert utca 56.

üzlet

31

25.500

1.000

32.385

séta

Deák Ferenc utca 24-26.

iroda

101

129.500

12.950

164.465

séta

Dózsa György utca 9.

raktár

22

17.600

1.000

22.352

séta

Főfasor park

állandó garázs

15

12.000

600

15.240

 

Kelemen utca 4.

üzlet

25

35.250

2.000

44.768

séta

Mars tér 9.

üzlet

61

64.500

6.450

81.915

séta

Mars tér 9.

üzlet

64

55.200

3.000

70.104

séta

Mérey utca 7.

üzlet

123

61.500

3.000

78.105

séta

Tisza Lajos körút 77

üzlet

95

87.000

4.000

110.490

séta

A helyiségek megtekintésére 2020. január 13. napjától 2020. január 22. napján 15.30 óráig terjedő időszakban
a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. A pályázati dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati ajánlat benyújtásának.

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2020. január 14 - 2020. január 24. 12.00 óráig
bruttó 10.000.-Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2020. január 28. 15.30 óráig
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálat (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)