Lakás értékesítés

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

LAKÁSOK TULAJDONJOGÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

 

Cím (Szeged)

 

Helyrajzi
szám

Alap-
terület (m2)

Alapár (Ft)

Pályázati alapár emelés mértéke (Ft)

Bemutató időpontja

Pályázati tárgyalás időpontja

3D webséta

2020.02.04.

2020.02.20

 

Szent Ferenc u. 14. I. em. 4.

20378/A/4

28,47

7.100.000

200.000

8:00

8:00

séta

Tisza Lajos u. 23. F. ép. Fszt. 2.

20053/A/2

38,32

9.500.000

200.000

8:30

8:30

séta

Rákóczi u. 34. fszt. 3.

24071/A/3

32,31

8.100.000

200.000

9:00

9:00

séta

Szivárvány u. 44/B I. em. 7.

24087/A/7

32,44

8.800.000

200.000

9:30

9:30

séta

Faragó u. 10. M. ép. Fszt. 1.

20110/A/6

51,6

12.900.000

300.000

10:00

10:00

séta

Petőfi Sándor sgt. 45. I. em. 1.

25158/A/4

37,41

11.400.000

300.000

10:30

10:30

séta

Remény u. 1/A I. em. 5.

24852/A/6

37,17

10.600.000

300.000

11:00

11:00

séta

Kálvária sgt. 30. A. fszt. 2.

3366/A/2

45,47

16.000.000

300.000

11:30

11:30

séta

József Attila sgt. 56. udv. 6.

11335/A/6

37,36

9.500.000

200.000

13:00

13:00

séta

Berzsenyi u. 1. III. em. 12.

4005/A/12

133,42

34.300.000

500.000

13:30

13:30

séta

Bartók tér 4. I. em. 3.

3083/A/3

65,18

19.700.000

300.000

14:00

14:00

séta

Petőfi Sándor sgt. 6. fszt. 3.

3433/1/A/3

50,91

16.000.000

300.000

14:30

14:30

séta

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2020. február 07. napján 12.00 óráig bruttó 5.000,- Ft/db ellenében megvásárolta. A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de legalább a pályázati alapárnak a 10%-a. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni.

A pályázati ajánlat az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időbennyújtható be 2020. február 14. napján 12.00 óráig.

A pályázati tárgyalás helye és ideje:
IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme.

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.

A lakásokról a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-127, 62/563-103

Beadási határidő: 
2020. február 14. 12.00 óráig