Helyiségek bérbeadása

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,
a bérleti díjra történő licitálással
.

Bérlemény címe

Rendeltetés

Alapterülete
(m2)

Pályázati alapár/nettó havi bérleti díj
(Ft/hó)

Pályázati alapár emelésének
mértéke (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

3D webséta

Boldogasszony sugárút 24.

állandó garázs

16

12.800

600

16.256

 

Deák Ferenc utca 23.

iroda

55

56.575

3.000

71.850

séta

Deák Ferenc utca 24-26.

iroda

14

12.650

600

16.066

séta

Kálvária sugárút 5.

üzlet

29

28.500

1.000

36.195

séta

Kálvária sugárút 30.

üzlet

49

55.200

3.000

70.104

séta

Kölcsey utca 10.*

üzlet

350

795.000

40.000

1.009.650

séta

Mars tér 4.

üzlet

17

22.100

1.000

28.067

séta

Mikszáth Kálmán utca 12.

üzlet

66

37.600

2.000

47.752

séta

Sóhordó utca 6.

raktár

48

24.000

1.000

30.480

séta

Széchenyi tér 8.

iroda

80

84.600

4.000

107.442

séta

* A helyiség profilkötöttséggel, vendéglátó egységként kerül pályáztatásra. A feltüntetett bérleti díj a bérleményben található ingóságok bérleti díját nem tartalmazza.

A helyiségek megtekintésére 2020. február 17. napjától 2020. február 26. napján 15.30 óráig terjedő időszakban
a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A helyiségekre vonatkozóan pályázatot nyújthat be, minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. Állandó garázsok esetén pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely nevére szóló érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az ajánlat benyújtásakor kötelező mellékelni a pályázó nevére szóló érvényes forgalmi engedély másolatát. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2020. február 18 - 2020. február 29. 12.00 óráig
bruttó 10.000.-Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2020. március 03. 15.30. órakor
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
6722 Szeged, Dáni u. 14-16. (IKV Zrt. Ügyfélszolgálat)