Lakás értékesítés

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

LAKÁSOK TULAJDONJOGÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

Cím
  (Szeged)   

Helyrajzi
szám

Alapterület (m2)

Alapár
(Ft)

Pályázati alapár
emelés mértéke
(Ft)

Bemutató időpontja

Pályázati tárgyalás időpontja

3D webséta

 

 

 

 

 

2020.03.10.

2020.03.26.

 

Lengyel u. 27. al. 4.

2602/A/4

30,71

8.600.000

200.000

8:30

8:30

séta

Sóhordó u. 25. I. em. 1.

2813/A/6

40,70

12.400.000

300.000

9:00

9:00

séta

Párizsi krt. 32. I. em. 3.

3039/A/3

50,90

16.900.000

300.000

9:30

9:30

séta

Párizsi krt. 29. A. lh. Fszt. 2.

25594/2/A/2

30,75

10.200.000

300.000

10:00

10:00

séta

Pulz u. 7. fszt. 10.

25665/A/10

27,07

6.800.000

200.000

10:30

10:30

séta

Damjanich u. 7/B. fszt. 1.

12422/A/1

36,60

10.000.000

300.000

11:00

11:00

séta

Tábor u. 7. fszt. 1.

3064/A/1

22,14

8.100.000

200.000

13:00

13:00

séta

Török u. 7. III. em. 31.

3096/A/31

42,68

14.500.000

300.000

13:30

13:30

séta

Londoni krt. 1. A. ép. A. lh. I. em. 10.

25586/A/21

40,44

13.100.000

300.000

14:00

14:00

séta

Jósika u. 24. fszt. 4.

3204/A/4

39,07

13.500.000

300.000

14:30

14:30

séta

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2020. március 13. napján 12.00 óráig bruttó 5.000,- Ft/db ellenében megvásárolta. A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de legalább a pályázati alapárnak a 10%-a. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni.

A pályázati ajánlat az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időbennyújtható be 2020. március 20. napján 12.00 óráig.

A pályázati tárgyalás helye:
IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme.

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.

A lakásokról a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-127, 62/563-103

Beadási határidő: 
2020. március 20. 12.00 órakor