Helyiségek bérbeadása

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,
a bérleti díjra történő licitálással
.

Bérlemény címe

Rendeltetés

Alap-
területe (m2)

Pályázati alapár/
nettó havi bérleti díj

(Ft/hó)

Pályázati alapár
emelésének

mértéke (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

3D webséta

Bérkert utca 56.

üzlet

31

25.500

1.000

32.385

séta

Boldogasszony sugárút 24.

állandó garázs

16

12.800

600

16.256

 

Hajnóczy utca 5.

üzlet

77

76.800

4.000

97.536

séta

Jósika utca 24.

üzlet

23

27.600

1.000

35.052

séta

Kossuth Lajos sugárút 113.

üzlet

168

175.104

17.510

222.382

séta

Madách utca 6.

állandó garázs

13

10.400

500

13.208

 

Osztrovszky utca 7.

állandó garázs

21

12.600

600

16.002

 

Stefánia sétány 1.

üzlet

220

309.770

30.977

393.408

séta

Stefánia sétány 1.

iroda

165

184.500

9.000

234.315

séta

Szent Mihály utca 1.

egyéb helyiség

149

96.000

5.000

121.920

séta

A helyiségek megtekintésére 2020. március 16. napjától 2020. március 25. napján 15.30 óráig terjedő időszakban
a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A helyiségekre vonatkozóan pályázatot nyújthat be, minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. Állandó garázsok esetén pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely nevére szóló érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az ajánlat benyújtásakor kötelező mellékelni a pályázó nevére szóló érvényes forgalmi engedély másolatát. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2020. március 17 - 2020. március 17. 12.00 óráig
bruttó 10.000.-Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2020. március 31. 15.30 órakor
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálat (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)