Helyiségek bérbeadása

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,
a bérleti díjra történő licitálással
.

Törzsszám

Bérlemény címe

Rendeltetés

Alap-
területe (m2)

Pályázati alapár/
nettó havi bérleti
díj
(Ft/hó)

Pályázati alapár emelésének
mértéke (Ft)

Bánatpénz (Ft)

3D webséta

19521904

Berzsenyi utca 3.

iroda

52

39.500

2.000

50.165

séta

16521901

Deák Ferenc utca 23.

iroda

55

56.575

3.000

71.850

séta

25031902

Gogol utca 2.

üzlet

59

59.000

3.000

74.930

séta

25311901

Kálvária sgt. 5.

üzlet

29

28.500

1.000

36.195

séta

24841901

Kálvária sgt. 30.

üzlet

49

55.200

3.000

70.104

séta

13241902

Oskola utca 10.

üzlet

18

18.000

1.000

22.860

 

45061901

Remény utca 8.

üzlet

39

39.000

2.000

49.530

séta

35101904

Sóhordó utca 6.

raktár

48

24.000

1.000

30.480

séta

16271903

Stefánia sétány 2.

raktár

32

16.000

1.000

20.320

 

18791907

Széchenyi tér 8.

iroda

80

84.600

4.000

107.442

séta

A helyiségek megtekintésére 2020. július 27. napjától 2020. augusztus 05. napján 15.30 óráig terjedő időszakban
a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. A pályázati dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati ajánlat benyújtásának.

A bemutatók és a pályázati tárgyalás során maszk vagy szájat eltakaró kendő viselése kötelező!

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2020. július 28 - 2020. augusztus 07. 12.00 óráig
bruttó 10.000.-Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2020. augusztus 11. 15.30 óráig
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
6722 Szeged, Dáni u. 14-16. (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)