Lakások értékesítés

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

LAKÁSOK TULAJDONJOGÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
 

Cím  
/Szeged/   

Helyrajzi szám

Alapterület
(m2)

Alapár   
(Ft)

Pályázati
alapár
emelés
mértéke (Ft)

Bemutató
időpontja

Pályázati
tárgyalás
időpontja

3D webséta

2020.09.10

2020.09.24

 

Tisza L. u. 23. F. ép. Fszt. 2.

20053/A/2

38,32

9.500.000

200.000

9:00

9:00

séta

Rákóczi u. 34. fszt. 3.

24071/A/3

32,31

8.100.000

200.000

9:30

9:30

séta

Remény u. 1. A. ép.  I. em. 5.

24852/A/6

37,17

10.600.000

300.000

10:00

10:00

séta

Kálvária sgt. 30. A. ép. fszt. 2.

3366/A/2

45,47

16.000.000

300.000

10:30

10:30

séta

Jósika u. 24. fszt. 4.

3204/A/4

39,07

13.500.000

300.000

11:00

11:00

séta

József A. sgt. 56. udv. 6.

11335/A/6

37,36

9.500.000

200.000

13:00

13:00

séta

Sóhordó u. 25. I. em. 1.

2813/A/6

40,70

12.400.000

300.000

13:30

13:30

séta

Párizsi krt. 32. I. em. 3.

3039/A/3

50,90

16.900.000

300.000

14:00

14:00

séta

Pulz u. 7. fszt. 10.

25665/A/10

27,07

6.800.000

200.000

14:30

14:30

séta

Damjanich u. 7/B. fszt. 1.

12422/A/1

36,60

10.000.000

200.000

15:00

15:00

séta

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutatók és a pályázati tárgyalás során maszk vagy szájat eltakaró kendő viselése kötelező!
A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2020. szeptember 15. napján 15.00 óráig bruttó 5.000,- Ft/db ellenében megvásárolta. A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de legalább a pályázati alapárnak a 10%-a. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni.

A pályázati ajánlat az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben nyújtható be 2020. szeptember 18. napján 12.00 óráig.

A pályázati tárgyalás helye és ideje:
IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme.

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.

A lakásokról a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

                                                
                                                              Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       

             hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-103; 62/563-127

          Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének telefonszáma: 06-20/2828-888.

Beadási határidő: 
2020. szeptember 18. napján 12.00 óráig