Lakások bérbeadása

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

IKV Zrt. Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet a
tulajdonban álló üres
lakás bérbeadására.

A pályázat célja határozatlan idejű lakásbérleti szerződés megkötése,
bérleti díjra történő licitálással.

Lakás

Alapt.
(m2)

Komfortfokozat

Szobaszám

Induló bérleti díj 
 (Ft)

Bérleti díj emelésének mértéke (Ft)

Pályázati díj összege
(Ft)

3D webséta

Móra u. 14. fszt. 1.

61

komfortos

2

100.000,-

20.000,-

200.000,-

séta

A lakás lakberendezési tárgyakkal, bútorokkal felszerelt állapotban kerül bérbeadásra. A lakáshoz tartozik egy, az udvarban található fedetlen gépkocsibeálló.
A lakás megtekintésére 2020. szeptember 16. napján, valamint 2020. szeptember 23. napján 8.00-8.30 óráig biztosítunk lehetőséget.
A bérleti díj nem tartalmazza a lakás használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket (gáz, villany, víz- és csatornahasználat, a társasház felé fizetendő üzemeltetési költség).

I.) Pályázatot nyújthat be az a nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult.
Amennyiben a pályázó önkormányzati lakással rendelkezik, abban az esetben pályázhat, amennyiben bérleti jogviszonya nem áll felmondás alatt, továbbá az önkormányzati lakás kapcsán nem áll fenn közüzemi díjhátraléka és lakbérhátraléka, melyet a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni köteles.
Amennyiben a pályázó vagy a vele együttköltöző személy  rendelkezik önkormányzati tulajdonban álló lakással vállalnia kell, hogy a megpályázott lakás bérleti szerződésének hatályba lépésétől számított 30 napon belül az önkormányzati tulajdonban álló lakást helyreállított állapotban a bérbeadónak visszaadja. A lakás visszaadási kötelezettség nem terheli azt a bérlőt, akinek piaci viszonyok alapján történő pályázat, valamint a költségelven - térítési díj megfizetésével – történő pályázat jogcímen került bérbeadásra a lakás.
Pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együttköltöző személyeket is érteni kell.
A pályázónak jövedelemmel kell rendelkeznie, legalább a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapban, melyet a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg igazolni kell Társaságunk felé.

II.) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 5.000 Ft/db ellenében 2020. szeptember 24. napjától 2020. október 02. napján 13.00 óráig lehet megvásárolni, továbbá a pályázatot 2020. október 09. napján 13.00 óráig lehet benyújtani az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

III.) A pályáztatás bérleti díj megfizetésére történik. Az induló bérleti díj összege a tárgyi lakás vonatkozásában 100.000,- Ft, melyet a tárgyalás során alkalmanként 20.000,- Ft összeggel vagy annak egész számú többszörösével lehet emelni.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a pályáztatott lakást a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutató és a pályázati tárgyalás során maszk vagy szájat eltakaró kendő viselése kötelező!

A pályáztatott lakásról a www.szegedingatlanok.hu oldalon is tájékozódhatnak.

 

                                                              Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
             hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-135; 62/563-124

          Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének telefonszáma: 06-20/2828-888.

Beadási határidő: 
2020. október 09. 13.00 óráig