Helyiségek bérbeadása

 

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,
a bérleti díjra történő licitálással
.

Törzsszám

Bérlemény címe

Rendeltetés

Alapterülete
(m2)

Pályázati alapár/
nettó havi bérleti
díj
(Ft/hó)

Pályázati alapár
emelésének

mértéke (Ft)

Bánatpénz (Ft)

3D webséta

14791901

Deák Ferenc utca 28-30.

üzlet

232

207.500

10.000

263.525

séta

82031903

Csap utca 57.*

üzlet

135

100.500

5.000

127.635

séta

57111901

Csongrádi sgt. 110.

iroda

34

54.400

3000

69.088

séta

15781910

Feketesas utca 19-21.

üzlet

32

81.900

4000

104.013

séta

24061901

Kálvária sugárút 2.

iroda

47

79.900

4000

101.473

séta

62351906

Kemes utca 5.

állandó garázs

17

13.940

700

17.704

 

15101907

Kölcsey utca 10.**

üzlet

350

795.000

40.000

1.009.650

séta

74351914

Székely sor 21

iroda

35

28.000

1.000

35.560

séta

61411902

Tápai utca 56.

üzlet

116

116.000

6.000

147.320

séta

31001911

Tisza Lajos krt. 37.

egyéb helyiség

93

96.600

5.000

122.682

 

* A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban van.
** A helyiség profilkötöttséggel, vendéglátó egységként kerül pályáztatásra.

A helyiségek megtekintésére 2020. szeptember 14. napjától 2020. szeptember 23. napján 15.30 óráig terjedő időszakban
a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A helyiségekre vonatkozóan pályázatot nyújthat be, minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. Állandó garázsok esetén pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely nevére szóló érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az ajánlat benyújtásakor kötelező mellékelni a pályázó nevére szóló érvényes forgalmi engedély másolatát. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutatók és a pályázati tárgyalás során maszk vagy szájat eltakaró kendő viselése kötelező!

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2020. szeptember 15 - 2020. szeptember 25. 12.00 óráig
állandó garázsok esetén bruttó 2.500.- Ft, egyéb helyiségek esetén bruttó 10.000.-Ft ellenében

az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2020. szeptember 29. 15.30 óráig
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálat (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)