Helyiségek bérbeadása

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,
a bérleti díjra történő licitálással
.

Törzsszám

Bérlemény címe

Rendeltetés

Alap-
területe (m2)

Pályázati alapár/
nettó havi bérleti díj

(Ft/hó)

Pályázati alapár
emelésének

mértéke (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

3D webséta

33631901

Bercsényi utca 12-2.

állandó garázs

26

20.800

1.000

26.416

 

82031903

Csap utca 57.*

üzlet

135

100.500

5.000

127.635

séta

57111901

Csongrádi sgt. 110

iroda

34

54.400

3000

69.088

séta

25801901

Gogol utca 33/A.

üzlet

389

237.600

12.000

301.752

séta

24061901

Kálvária sugárút 2.

iroda

47

79.900

4000

101.473

séta

14511904

Kelemen utca 8.

üzlet

439

575.250

29.000

730.568

séta

14271910

Kelemen utca 4.

üzlet

25

35.250

2.000

44.768

séta

47031905

Mars tér 4.

üzlet

17

22.100

1.000

28.067

séta

16261901

Stefánia sétány 1.

üzlet

165

307.500

15.000

390.525

séta

31001911

Tisza Lajos krt. 37.

egyéb helyiség

93

96.600

5.000

122.682

séta

* A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban van.

A helyiségek megtekintésére 2020. október 19. napjától 2020. október 28. napján 15.30 óráig terjedő időszakban
a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A helyiségekre vonatkozóan pályázatot nyújthat be, minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. Állandó garázsok esetén pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely nevére szóló érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az ajánlat benyújtásakor kötelező mellékelni a pályázó nevére szóló érvényes forgalmi engedély másolatát. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutatók és a pályázati tárgyalás során maszk viselése kötelező!

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2020. október 20 - 2020. október 30. 12.00 óráig
állandó garázsok esetén bruttó 2.500.- Ft, egyéb helyiségek esetén bruttó 10.000.-Ft ellenében

az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2020. november 03. 15.30 óráig
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálat (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)