Lakások értékesítés

Letölthető PDF formátumban


PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

LAKÁSOK TULAJDONJOGÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

Cím /Szeged/

Helyrajzi
szám

Alapterület
(m2)

Pályázati alapár
(Ft)
(Forgalmi érték Ft)

Pályázati alapár emelés
mértéke
(Ft)

Bemutató
időpontja

Pályázati tárgyalás időpontja

3D webséta

 

 

 

 

 

2020.11.10

2020.11.26

 

Kálmány L. u. 16. fszt. 3.

2433/A/3

30,00

10.100.000

300.000

8:00

8:00

séta

József A. sgt. 6. I. em. 6.

2704/A/6

48,10

13.700.000

300.000

8:30

8:30

séta

Dugonics u. 41. I. em. 3.

2548/A/3

39,09

9.900.000

200.000

9:00

9:00

séta

Szűcs u. 5. fszt. 1.

2833/A/1

35,20

11.200.000

300.000

9:30

9:30

séta

Bocskai u. 1/B. fszt. 2.

2940/A/2

22,30

6.400.000

200.000

10:00

10:00

séta

Mars tér 8. fszt. 10.

25620/A/10

38,24

12.600.000

300.000

10:30

10:30

séta

Mars tér 17. A. ép. I. em. 5.

3102/A/5

19,17

5.900.000

200.000

11:00

11:00

séta

Bokor u. 4/C. -1. em. 4.

3685/A/4

39,35

11.300.000

300.000

13:00

13:00

séta

Veresács u. 11. fszt. 3.

24865/A/6

26,29

7.000.000

200.000

13:30

13:30

séta

Nemestakács u. 46. I. em. 5.

25004/A/5

30,94

8.700.000

200.000

14:00

14:00

séta

Nemestakács u. 46. I. em. 8.

25004/A/8

38,64

10.900.000

300.000

14:00

14:30

séta

 A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutatók és a pályázati tárgyalás során maszk viselése kötelező!

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2020. november 13. napján 12.00 óráig bruttó 5.000,- Ft/db ellenében megvásárolta. A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati alapárnak a 10%-a. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni.

A pályázati ajánlat az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben

nyújtható be 2020. november 20. napján 12.00 óráig.

A pályázati tárgyalás helye és ideje:
IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme.

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A pályázati alapár a lakás forgalmi értéke. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.

A lakásokról a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat. 

                                                  Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-103, 62/563-127

Beadási határidő: 
2020. november 20. 12.00 óráig.