TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉGEK VONATKOZÁSÁBAN IGÉNYBE VEHETŐ BÉRLETI DÍJ KEDVEZMÉNYRŐL

 

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉGEK VONATKOZÁSÁBAN IGÉNYBE VEHETŐ BÉRLETI DÍJ KEDVEZMÉNYRŐL

Magyarország kormánya a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletében rendelkezett a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről, illetve a 485/2020.(XI.10.) Korm. rendeletben a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről.

Az IKV Zrt. a járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozó intézkedések alapján a gazdaságvédelmi intézkedésekkel is támogatott, azaz a 485/2020.(XI.10.) Korm. rendelet 5.§-ában meghatározott, alábbi tevékenységek valamelyikét a bérleményben ténylegesen végző bérlők, illetve albérlők vonatkozásában biztosít 50%-os bérleti díj kedvezményt 2020. november 11. napjától legfeljebb 2020. december 11. napjáig terjedő időtartamra.

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914)
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)
 7. Előadó –művészet (TEÁOR 9001)
 8. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002)
 9. Művészeti intézmények működtetése (TEÁOR 9004)
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)
 11. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)
 12. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312)
 13. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)
 14. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
 15. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604)
 16. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

A kedvezmény igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani az IKV Zrt. részére, melyet postai úton (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.), illetve e-mail úján (ikv@ikv.hu) küldhetnek meg az IKV Zrt. részére, illetve a kérelmet elhelyezhetik az IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti irodaházának bejáratánál lévő postaládába is.

A kérelem ide kattintva tölthető le. 

Amennyiben a fenti tevékenységek céljára történő használat csak a bérleménynek egy része vonatkozásában áll fenn, a kedvezmény kizárólag a fenti tevékenységre ténylegesen használt alapterület vonatkozásában biztosítható. A kedvezmény biztosításának további feltétele, hogy a bérlőnek bérleti díj tartozása ne álljon fenn, illetve azt a kedvezmény biztosításáig rendezze.

További részletek a Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti ügyfélszolgálatunkon kérhető az alábbi telefonszámokon: 62/563-122, 62/563-124, 62/563-135.

Hír típusa: