Helyiségek bérbeadása

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,
a bérleti díjra történő licitálással
.

Törzsszám

Bérlemény címe

Rendeltetés

Alapterülete
(m2)

Pályázati alapár/nettó havi bérleti díj (Ft/hó)

Pályázati alapár emelésének mértéke (Ft)

Bánatpénz (Ft)

3D webséta

63321902

Ág utca 5.

üzlet

131

121.000

6.000

153.670

séta

19531952

Arany János utca 9.

iroda

64

50.400

3.000

64.008

 

19521904

Berzsenyi utca 3.

iroda

52

39.500

2.000

50.165

séta

33541901

Bocskai utca 1/A*

üzlet

165

230.400

23.040

292.608

séta

33551904

Bocskai utca 1/B*

üzlet

195

224.000

22.400

284.480

séta

57111901

Csongrádi sgt. 110

iroda

34

54.400

3000

69.088

séta

16011903

Deák Ferenc utca 24-26.

iroda

87

129.200

12.920

164.084

 

15521903

Feketesas utca 25.**

üzlet

328

787.200

40.000

999.744

séta

15521904

Feketesas utca 25.**

raktár

64

64.000

3.000

81.280

séta

26071901

Hajnóczy utca 5.

üzlet

77

76.800

4.000

97.536

séta

12301902

Jókai utca 7.

állandó garázs

14

11.200

500

14.224

 

25652901

Jósika utca 23.

raktár

53

68.900

3.000

87.503

séta

63511903

Makkosházi körút 25/3-4.

üzlet

32

35.200

3.520

44.704

 

34063901

Osztrovszky utca 7.

állandó garázs

21

12.600

600

16.002

 

19505903

Tisza Lajos körút 18-20.

állandó garázs

14

11.200

500

14.224

 

*A helyiségek vonatkozásában csak együtt nyújtható be pályázat.
**A helyiségek vonatkozásában csak együtt nyújtható be pályázat.

A helyiségek megtekintésére 2020. november 23. napjától 2020. december 02. napján 15.30 óráig terjedő időszakban
a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A helyiségekre vonatkozóan pályázatot nyújthat be, minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. Állandó garázsok esetén pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely nevére szóló érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az ajánlat benyújtásakor kötelező mellékelni a pályázó nevére szóló érvényes forgalmi engedély másolatát. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutatók és a pályázati tárgyalás során maszk viselése kötelező!

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2020. november 24 - 2020. december 04. 12.00 óráig
állandó garázsok esetén bruttó 2.500.- Ft, egyéb helyiségek esetén bruttó 10.000.-Ft ellenében

az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2020. deccember 08. 15.30 óráig.
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálat (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)