Pályázati tájékoztató - Helyreállításra szoruló üres lakások költségelven történő bérbeadása

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy Társaságunk 2020.12.19. napján pályázatot fog hirdetni az alábbiakban felsorolt, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 20 db helyreállításra szoruló üres lakás költségelven történő bérbeadására.

A pályázatra vonatkozó felhívást a 2020.12.19. napján megjelenő Szegedi Tükörben tesszük közzé, valamint Társaságunk (Szeged, Dáni u. 14-16.), és a SZMJV Polgármesteri Hivatal (Szeged, Széchenyi tér 11.) Ügyfélszolgálatán, valamint honlapunkon (www.ikv.hu), és a www.szegedingatlanok.hu honalapon is megtekinthető lesz.

A pályázatban szereplő lakások főbb paramétereiről, valamint a pályázat feltételeiről az alábbiakban adunk előzetes tájékoztatást.

A bemutatók során, valamint a pályázati tárgyaláson maszk viselése kötelező!

I.

 

Cím /

törzsszám /

építési mód

Lakás alapterülete / komfortfokozata / helyiségek / lakbérövezet

Induló térítési díj / Ft

Pályázati díj és egyben helyreállítási költség (Ft)

Alap bérleti díj 2021. évben / Ft

1.

Mikszáth K. u. 26. 3/2.

26941013,

hagyományos

64 m2,

komfortos,        

2 szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba helyiségekből álló,     II. lakbérövezet

5.440.000,-

5.422.944,-

44.608,-

2.

Vár u. 6. 2/3.

16511010,

hagyományos

86 m2,

komfortos,                   2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra helyiségekből álló,

I. lakbérövezet

8.600.000,-

7.440.063,-

65.102,-

3.

Zrínyi u. 5. 1/15.

12532003,

hagyományos

75 m2,

komfortos,        

2 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, előszoba helyiségekből álló,      I. lakbérövezet

7.500.000,-

7.247.042,-

56.775,-

4.

Klauzál tér 5. 1/6.

15261010,

hagyományos

101 m2,

összkomfortos,        

3 szoba, előszoba, konyha, kamra, közlekedő, fürdőszoba, WC, lomkamra helyiségekből álló,      I. lakbérövezet

10.100.000,-

9.997.773,-

87.870,-

5.

Somogyi u. 20. fsz./1.

12511001,

hagyományos

82 m2,

összkomfortos,        

3 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, terasz helyiségekből álló,  

I. lakbérövezet

 

8.200.000,-

8.057.196,-

71.340,-

6.

Stefánia 1. 2/9.

16261008,

hagyományos

149 m2,

összkomfortos,        

4 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, WC, kamra, közlekedő helyiségekből álló,      I. lakbérövezet

14.900.000,-

10.343.510,-

129.630,-

7.

Stefánia 2. 1/3.

16271003,

hagyományos

143 m2,

komfortos,        

2 szoba, 1 félszoba, hall, konyha, étkező, fürdőszoba, közlekedő, előszoba, kamra, előtér helyiségekből álló,  

I. lakbérövezet

14.300.000,-

12.080.729,-

108.251,-

8.

Takaréktár u. 2. 2/19.

18561022,

hagyományos

56 m2,

komfortos,        

1 szoba, hall, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, helyiségekből álló,      I. lakbérövezet

5.600.000,-

5.050.909,-

42.392,-

9.

Széchenyi tér 15. 3/44.

15821044,

hagyományos

123 m2,

összkomfortos,        

3 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, közlekedő, kamra, tároló helyiségekből álló,  

I. lakbérövezet

12.300.000,-

8.578.031,-

107.010,-

10.

Vadász u. 7. fsz./3.

31781003,

hagyományos

38 m2,

komfortos,                   1 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra, wc helyiségekből álló,

II. lakbérövezet

3.230.000,-

3.161.021,-

26.486,-

11.

Dugonics tér 11. FS. 1.

12251002,

hagyományos.

69 m2,

komfortos,

2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, tároló, közlekedő helyiségekből álló,

I. lakbérövezet

6.900.000,-

6.786.674,-

52.233,-

12.

Horváth M. u. 3. 2/1.

18521004,

hagyományos

 

53 m2,

komfortos,

1 + 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, kamra helyiségekből álló,

I. lakbérövezet

 

5.300.000,-

5.236.078,-

40.121,-

13.

Kölcsey u. 10. FS. 5.

15101005,

hagyományos

60 m2.

komfortos,

2 +1 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, előszoba helyiségekből álló,

I. lakbérövezet

6.000.000,-

5.904.711,-

45.420,-

14.

Palánk u. 9. 4/14.

13302041,

hagyományos

40 m2,

komfortos,        

1 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra, loggia helyiségekből álló,  

I. lakbérövezet

4.000.000,-

3.977.894,-

30.280,-

15.

Zrínyi u. 10. AL/1.

11021005,

hagyományos

42 m2,

komfortos,

2 szoba, konyha, mosdó-WC helyiségekből álló,

I. lakbérövezet

4.200.000,-

4.128.661,-

31.794,-

16.

Béke u. 18. 1/4.

24781007,

hagyományos

50 m2,

komfortos,

2 szoba, konyha, zuhanykabin, WC helyiségekből álló,

II. lakbérövezet

4.250.000,-

4.248.441,-

34.850,-

17.

Stefánia 2. 2/5.

16271006,

hagyományos

65 m2,

komfortos,        

2 szoba, kamra, fürdőszoba, konyha, előszoba helyiségekből álló,  

I. lakbérövezet

6.500.000,-

6.192.429,-

49.205,-

18.

Dózsa u. 9. 2/13.

19031013,

hagyományos

92 m2,

összkomfortos,

2 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, WC, étkező, kamra helyiségekből álló,

I. lakbérövezet

9.200.000,-

7.295.966.-

80.040,-

19.

Széchenyi tér 15. 1/13.

15821013,

hagyományos

81 m2,

összkomfortos,

2 szoba, közlekedő, WC, fürdőszoba, kamra, konyha, étkező, előszoba helyiségekből álló,

I. lakbérövezet

8.100.000,-

5.148.276.-

70.470,-

20.

Dózsa u. 10. 1/5.

19261005,

hagyományos

51 m2,

komfortos,

1 szoba, kamra, fürdőszoba, konyha, előszoba helyiségekből álló,

I. lakbérövezet

5.100.000,-

4.963.573.-

38.607,-

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a pályáztatott lakást a pályázati felhívásban feltüntetett időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja.

II.) Érvényesen pályázhat minden nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult, aki Szegeden önkormányzati bérlakással – ide nem értve a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezést, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezést, a szolgálati lakásban történő elhelyezést, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezést –, illetve társbérleti lakrésszel nem rendelkezik. Továbbá akinek, valamint a vele jogszerűen együttköltöző személynek/személyeknek a lakásrendelet hatálya alá tartozó lakás vonatkozásában fennállt korábbi bérleti jogviszonya neki/nekik nem felróhatóan szűnt meg, illetve a korábbi bérleti jogviszonyt érintően büntető, polgári peres vagy egyéb hatósági eljárás nem indult, valamint az önkormányzat és közüzemek felé fizetendő díjhátralék nem terheli.

A pályázónak legalább 37.050,- Ft egy főre jutó havi nettó jövedelemmel kell rendelkezni, melyet a pályázat benyújtását megelőző 3 havi jövedelemigazolással szükséges igazolni.

Pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együttköltöző személyeket is érteni kell.

A leendő bérlő, vagy együttköltöző családtagja köteles a kivételekben – szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezése, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezés, a szolgálati lakásban történő elhelyezés, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezés – meghatározott lakást legkésőbb a megpályázott lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a bérbeadónak helyreállított állapotban visszaadni.

III.) A pályázó a pályázat benyújtásával pályázati díjat köteles fizetni. A pályáztatott lakás pályázati díja a helyreállítási munkálatok költségének megfelelő összeg.

IV.) A pályázati dokumentációt lakásonként 5.000,- Ft összegért, a pályázati felhívásban megjelölt időszakban lehet megvásárolni az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Ügyfélszolgálatánál, mely tartalmazza a részletes pályázati kiírást, a pályázati ajánlatot, a helyreállításra vonatkozó árazott költségvetést és a meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványt.

Egy pályázó több lakásra is pályázhat, de csak az elsőnek megnyert lakásra köthet bérleti szerződést. (A többi lakás tekintetében a pályázata a pályázati eljárásból kizárásra kerül, így a többi lakásra vonatkozó pályázata benyújtása során befizetett pályázati díj a pályázati tárgyalást követő tíz munkanapon belül a pályázó részére visszautalásra kerül.)

V.) A pályázati tárgyaláson az vehet részt, aki a pályázati felhívásban megjelölt időpontig a kitöltött pályázati ajánlatot, a pályázati díj befizetésének - pénzintézet által kiállított hiteles - igazolását, valamint a pályázó és együttköltöző tekintetében a 2020.október, november, december hónapra vonatkozó jövedelemigazolást az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Ügyfélszolgálatán benyújtotta.

A pályázati ajánlat benyújtása egyúttal a pályázat induló térítési díjának elfogadását is jelenti. Amennyiben a pályázaton csak egy pályázó vesz részt, a pályázó lesz a nyertes az induló térítési díjnak megfelelő összeggel. Egyenlő ajánlatnak minősül a pályázók induló térítési díjra tett ajánlata. Amennyiben a pályázat induló térítési díj összegét meghaladó ajánlatot egyik résztvevő sem tesz, úgy a nyertes pályázó személye – a megjelent pályázók közül – sorsolás útján kerül kiválasztásra.

Az induló térítési díj összegét a pályázók a pályázati tárgyaláson szóban emelhetik. Az emelés mértékének összege az I. lakbérövezetben elhelyezkedő lakások esetében 100.000,- Ft összeg, a II. lakbérövezetben elhelyezkedő lakások esetében 85.000,- Ft összeg, vagy annak egész számú többszöröse. Ugyanolyan összegű ajánlat megjelölése esetén, az ajánlat egyenlő ajánlatnak minősül és a nyertes pályázó személye – a megjelent pályázók közül – sorsolás útján kerül kiválasztásra.

A nem nyertes pályázók részére a megfizetett pályázati díj a pályázati tárgyalást követő 10 munkanapon belül visszafizetésre kerül.

VI.) A bérlő az egy éves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés időtartama alatt köteles a pályázati kiíráshoz mellékelt költségvetés szerinti munkákat elvégezni a felek között létrejövő külön megállapodás alapján. (A megállapodásban rögzítésre kerülnek a helyreállítási munkákkal kapcsolatos részletszabályok. A bérlő a költségvetésben szereplő helyreállítási munkákat legalább a költségvetés szerinti műszaki színvonalon köteles elvégezni. A bérlő a költségvetésben nem szereplő munkákat is elvégezhet, illetve az előírt munkákat magasabb színvonalon is elvégezheti, de a többletmunkák, illetve a magasabb műszaki színvonalon kivitelezett munkák költsége nem kerül elszámolásra. A munkálatok elvégzését az IKV Zrt. ellenőrzi.)

A nyertes pályázóval történő szerződéskötést követően a pályázati díj szerződési biztosítékká alakul át, és a külön megállapodásban rögzített helyreállítási munkák elvégzése során okozott esetleges károk megtérítésére szerződési biztosítékként szolgál, melyre tekintettel a nyertes pályázó által befizetett pályázati díj a szerződés megkötését követően szerződési biztosítékként funkcionál.

A szerződési biztosíték összege az egy éves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés időtartama alatt, a bérlő által elvégzendő helyreállítási munkák befejezéséig, szerződési biztosítékként szolgál a vállalt kötelezettségek teljesítésére és a munkával esetlegesen okozott károk megtérítésére. A helyreállítási munkák befejezését követően, amennyiben a bérlő a helyreállítási munkák elvégzésére kötött megállapodásban foglaltak alapján a helyreállítási munkákat elvégezte, valamint a munkálatok elvégzését a bérbeadó leigazolta, és a bérlőnek lakbér, illetve közüzemi díjtartozása nincs, abban az esetben a bérleti szerződést a felek határozatlan időtartamúra módosítják. A bérleti jogviszony határozatlan időtartamra történő módosításának feltétele, hogy a bérlő a térítési díjat megfizesse, mely összeget a bérlő az alábbiak szerint fizeti meg: a bérlőnek a helyreállítási költség erejéig terjedő összeg vonatkozásában fizetési kötelezettsége nem keletkezik, mivel a térítési díj összegének ezen részébe a lakáson végzett helyreállítási munkák összege beszámításra kerül, így a bérlő a fizetendő térítési díj és a helyreállítási költség különbözetét köteles megfizetni a bérbeadó részére. A bérlő által fizetendő térítési díjba a bérlőt megillető szerződési biztosíték összege beszámításra kerül.

Az egy éves határozott időtartamra szóló bérleti szerződés, valamint annak határozatlan időtartamra történő módosítása esetén a lakásbérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a leendő bérlő közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú jognyilatkozatot tegyen.

A közjegyzői okiratba foglalt jognyilatkozat megtételének díja a bérlőt terheli.

VII.) A bérlő a lakásnak csak egy részét adhatja albérletbe, illetve szintén csak egy részét használhatja nem lakás céljára, az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendeletben foglalt rendelkezések alapján.

Amennyiben a bérlő a pályázatban, a bérleti szerződésben és a külön megállapodásban előírt kötelezettségeit határidőben nem, vagy nem teljeskörűen teljesíti, úgy az egy éves időtartam elteltével a jelen lakásbérleti szerződés a bérlőnek felróható okból megszűnik, a bérlő elhelyezésre nem tarthat igényt és a lakást kiürített állapotban, az átadáskori leltárral egyezően köteles a bérbeadó részére visszaadni azzal, hogy a szerződési biztosítékot elveszíti.

Ebben az esetben a bérlő által elvégzett, a költségvetésben meghatározott helyreállítási munkák, a költségvetésben foglalt összegen, valamint a bérlő által végzett munkálatok során okozott esetleges károk elszámolásra kerülnek.

VIII.) A költségelven – térítési díj megfizetésével – történő bérbeadás alapján bérbeadott lakás bérlője költségelvű lakbért köteles fizetni azzal, hogy a bérbeadó a lakáson belül karbantartást, pótlást, cserét nem végez. A bérleti díjfizetési kötelezettség a birtokba adás időpontjától terheli a bérlőt, függetlenül attól, hogy mikor kezdi meg a helyreállítási munkákat.

IX.) A helyreállítást követően a határozatlan idejűvé módosított lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén az induló térítési díj összege fizetendő vissza.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást Társaságunk Ügyfélszolgálata (Szeged, Dáni u. 14-16.) tud adni ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök:   8.00-12.00 és 13.00-15.30

                                 szerda                           8.00-12.00 és 13.00-17.00

         péntek                           8.00-13.00.

Tel.: 62/563-122, 62/563-124, weboldal: www.ikv.hu

Hír típusa: