Helyiségek bérbeadása

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres
HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,
a bérleti díjra történő licitálással
.

Törzsszám

Bérlemény címe

Rendeltetés

Alap-
területe
(m2)

Pályázati alapár/
nettó havi bérleti
díj
(Ft/hó)

Pályázati alapár emelésének
mértéke (Ft)

Bánatpénz (Ft)

3D webséta

19503905

Arany János utca 11.

állandó garázs

12

9.600

500

12.192

 

15321901

Feketesas utca 28.

üzlet

188

308.000

15.000

391.160

séta

15321903

Feketesas utca 28.

szolgáltató egység

362

404.100

20.000

513.207

séta

15321913

Feketesas utca 28.

raktár

30

33.000

2.000

41.910

séta

12301903

Jókai utca 7.

raktár

14

11.200

1.000

14.224

 

12301904

Jókai utca 7.

raktár

13

10.400

1.000

13.208

 

65971902

József Attila sugárút 134.

raktár

37

29.600

1.000

37.592

séta

26171906

Mikszáth Kálmán utca 12.

üzlet

23

50.600

2.500

64.262

séta

27861902

Párizsi körút 44.

üzlet

84

135.000

7.000

171.450

séta

17011903

Széchenyi tér 12.

üzlet

94

186.900

9.000

237.363

séta

A helyiségek megtekintésére 2021. február 15. napjától 2021. február 24. napján 15.30 óráig terjedő időszakban
a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A helyiségekre vonatkozóan pályázatot nyújthat be, minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. Állandó garázsok esetén pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely nevére szóló érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az ajánlat benyújtásakor kötelező mellékelni a pályázó nevére szóló érvényes forgalmi engedély másolatát. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutatók és a pályázati tárgyalás során maszk viselése kötelező!
A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2021. február 16 - 2021. február 26. 12.00 óráig
állandó garázsok esetén bruttó 2.500.- Ft, egyéb helyiségek esetén bruttó 10.000.-Ft ellenében

az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2021. március 02. 15.30 óráig
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálat (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)