Lakások bérbeadása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

helyreállított lakások piaci alapon történő bérbeadására.
A pályázat célja 5 év határozott idejű lakásbérleti szerződés megkötése
óvadékra történő licitálással.

Lakások

Alapterület
(m2)

Komfortfokozat

   Szobaszám

Induló óvadék
(Ft)

Pályázati díj
(Ft)

Alap bérleti díj 2021. évben (Ft/hó)

3D webséta

Feketesas u. 19-21. II/18.

178

komfortos

4

876.472,-

438.236,-

219.118,-

séta

Tisza L. krt. 52. 2/4.

55

komfortos

2

270.820,-

135.410,-

67.705,-

séta

Nagy Jenő u. 1. I/5.

50

komfortos

1

246.200,-

123.100,-

61.550,-

séta

Kazinczy u. 2. I/5.

57

komfortos

2

280.668,-

140.334,-

70.167,-

séta

Oskola u.17. 2/4.

74

összkomfortos

1+1

419.136,-

209.568,-

104.784,-

séta

Maros u. 16-20. III/26.

45

komfortos

1+1

203.940,-

101.970,-

50.985,-

séta

Korányi fasor 5. IV/54.

27

összkomfortos

1

132.948,-

66.474,-

33.237,-

séta

Az alap bérleti díj nem tartalmazza a külön szolgáltatások díját.
A lakások megtekintésére 2021. május 06. és 2021. május 13. napján az alábbi időpontokban biztosítunk lehetőséget.

Feketesas u. 19-21. II/18.

2021. május 06. és május 13. 10.40 - 11.00

Tisza L. krt. 52. 2/4.

2021. május 06. és május 13. 11.10 - 11.30

Nagy Jenő u. 1. I/5.

2021. május 06. és május 13. 10.10 - 10.30

Kazinczy u. 2. I/5.

2021. május 06. és május 13. 08.40 - 09.00

Oskola u.17. 2/4.

2021. május 06. és május 13. 09.40 - 10.00

Maros u. 16-20. III/26.

2021. május 06. és május 13. 08.00 - 08.20

Korányi fasor 5. IV/54.

2021. május 06. és május 13. 09.10 - 09.30

I.) Pályázatot nyújthat be az a nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult, aki önkormányzati bérlakással - ide nem értve a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezést, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezést, a szolgálati lakásban történő elhelyezést, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezést -, társbérleti lakrésszel nem rendelkezik. Pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együttköltöző személyeket is érteni kell.

II.) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt 5.000 Ft/db ellenében 2021. május 07. napjától 2021. május 19. napján 15.30 óráig lehet megvásárolni, továbbá a pályázatot 2021. május 26. napján 17.00 óráig lehet benyújtani az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

III.) A pályáztatás óvadék megfizetésére történik. Az induló óvadék összege a tárgyi lakás vonatkozásában fizetendő 4 havi piaci bérleti díjnak megfelelő összeg, melyet a tárgyalás során alkalmanként 1 havi piaci bérleti díj összegével vagy annak egész számú többszörösével lehet emelni.

IV.) Pályázati kiírás letölthető PDF formátumban.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a pályáztatott lakást a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutatók és a pályázati tárgyalás során maszk viselése kötelező!

                                                
                                                           Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       

        hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-124; 62/563-135

          Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének telefonszáma: 06-20/2828-888.

Beadási határidő: 
2021. május 26. 17.00 óráig