Ingatlan értékesítés

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az IKV Zrt. versenyeztetési eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, licitálással történő
ÉRTÉKESÍTÉSRE
hirdeti meg az IKV Zrt. kizárólagos tulajdonában álló,
Szeged, Indóház tér 6.- Gőz u. 1. sz.
III. ker. 20365 helyrajzi számú 

440 m2 telekterületű, kivett lakóház udvar megjelölésű, 7 és 13 m2 vezetékjoggal terhelt ingatlant
41.700.000,- Ft forgalmi értéken és pályázati alapáron.
 

Az ingatlanon lévő épületen 7 db villamosvezeték tartó kábel rögzítésére szolgáló falihorog található, amelyek biztosítására az adásvétel folytán bekövetkező tulajdonosváltozás átvezetésével egyidejűleg épülethasználati jog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban a SZMJV Önkormányzat javára.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant 2021. május 06. napján 10.00 órakor tartott ingatlan bemutatón megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. A bemutatón és a pályázati tárgyalás során maszk viselése kötelező!

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2021. május 14. napján 12.00 óráig bruttó 20.000.-Ft ellenében megvásárolta. A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de legalább a pályázati alapárnak a 10 %-a, azaz min. 4.170.000,- Ft. A bánatpénz átutalásáról szóló hiteles banki igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni. A második helyezett pályázó ajánlati kötöttsége a nyertes pályázóval való adásvételi szerződés megkötéséig áll fenn.

Pályázati tárgyalás és eredményhirdetés helye:

 IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme.

A pályázat benyújtásának, bontásának, a pályázati tárgyalásnak és jegyzőkönyvben rögzített eredményhirdetésnek időpontja:

2021. május 26. napján 10.00 óra.

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati alapár emelésének mértéke min. 500.000,- Ft. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul. A nyertes pályázó a pályázati tárgyalás napján köteles az adásvételi szerződést aláírni. A pályázat kiíró azon jogát fenntartja, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel sem köt szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás érdekében keresse az IKV Zrt. Ingatlangazdálkodási Csoportjánál,
Almási Gábor kiemelt ingatlanreferenst az alábbi elérhetőségeken.

                                                 Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-198, 30/303-5066

Beadási határidő: 
2021. május 26. 10.00 órakor