Ingatlan értékesítés

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az
IKV Zrt. versenyeztetési eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, licitálással történő

ÉRTÉKESÍTÉSRE
hirdeti meg a
Szeged, III. ker. Kossuth Lajos sgt. 42. sz.
Szeged III. ker. 25610/1 helyrajzi számú 11.042 m2 telekterületű, kivett kórház megjelölésű,
vezeték jogon kívül, per és tehermentes ingatlant

684.000.000,- Ft bruttó pályázati alapáron és a

Szeged, III. ker. Pulz u. 1. sz.
Szeged III. ker. 25610/2 helyrajzi számú 2.214 m2 telekterületű, kivett kórház megjelölésű,
per és tehermentes ingatlant

 230.000.000,- Ft bruttó pályázati alapáron.

Az ingatlanok együtt, 914.000.000,- pályázati alapáron kerülnek értékesítésre.

Az ingatlanok megtekintésének időpontja:
2021. június 10. napján 10.00 óra, találkozás a Szeged, Pulz u. 1. számú ingatlan előtt.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant 2021. 06. 10. napján 10.00 órakor tartott ingatlan bemutatón megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. A bemutatón és a pályázati tárgyalás során maszk viselése kötelező!

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2021. június. 18. napján 12.00 óráig bruttó 20.000.-Ft ellenében megvásárolta. A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de legalább a pályázati alapárnak a 10 %-a, azaz a Szeged, III. ker. 25610/1 helyrajzi szám alatti ingatlan esetében min. 68.400.000,- Ft, a Szeged, III. ker. 25610/2 helyrajzi szám alatti ingatlan esetében min. 23.000.000,- Ft, együtt min. 91.400.000,- Ft. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni. A második helyezett pályázó ajánlati kötöttsége a nyertes pályázóval való adásvételi szerződés megkötéséig áll fenn.

Pályázati tárgyalás helye:

 IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme.

A pályázat benyújtásának, bontásának, a pályázati tárgyalásnak és jegyzőkönyvben rögzített eredményhirdetésnek időpontja:

2021. június 30. napján 10.00 óra.

Az ingatlan 3D websétán az alábbi linken megtekinthető: https://szegedingatlanok.hu/ingatlan/ikv-4749

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati alapár emelésének mértéke min. 10.000.000,- Ft. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul. A nyertes pályázó a pályázati tárgyalás napján köteles az adásvételi szerződést aláírni. A pályázat kiíró azon jogát fenntartja, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel sem köt szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás érdekében keresse az IKV Zrt. Ingatlangazdálkodási Csoportjánál,
Almási Gábor kiemelt ingatlanreferenst az alábbi elérhetőségeken.

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-198, 30/303-5066

Beadási határidő: 
2021. június 30. 10.00 órakor