Helyiségek bérbeadása

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,
a bérleti díjra történő licitálással
.

Törzsszám

Bérlemény címe

Rendeltetés/ Energetikai minőség szerinti
besorolás

Alap-
területe
(m2)

Pályázati alapár/nettó havi bérleti díj
(Ft/hó)

Pályázati alapár emelésének
mértéke (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

3D webséta

15041914

Dugonics tér 2.

üzlet

131

186.450

10.000

236.792

séta

73270908

Fő fasor park

állandó garázs

15

12.000

600

15.240

 

73270910

Fő fasor park

állandó garázs

14

11.200

600

14.224

 

24061901

Kálvária sugárút 2.

iroda / GG

47

79.900

               4.000   

101.473

séta

15291904

Kárász utca 11

iroda

33

49.500

2.000

62.865

séta

15011903

Kölcsey utca 6.

üzlet

67

265.500

12.500

325.755

séta

15101907

Kölcsey utca 10.*

üzlet / FF

350

795.000

40.000

1.009.650

séta

27861902

Párizsi krt. 44.

üzlet / GG

84

135.000

7.000

171.450

séta

18261904

Széchenyi tér 5.

üzlet

99

222.750

8.000

282.893

séta

24011902

Tisza Lajos körút 77.

üzlet

95

87.000

4.000

110.490

séta

A helyiségek megtekintésére 2021. július 19. napjától 2021. július 28. napján 15.30 óráig terjedő időszakban
a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A helyiségekre vonatkozóan pályázatot nyújthat be, minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. Állandó garázsok esetén pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely nevére szóló érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az ajánlat benyújtásakor kötelező mellékelni a pályázó nevére szóló érvényes forgalmi engedély másolatát. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2021. július 20 - 2021. július 30. 12.00 óráig
  állandó garázs esetén bruttó 2.500,-Ft, egyéb helyiség esetén bruttó 10.000.-Ft ellenében
az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2021. augusztus 03. 15.30 óráig
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálat (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)