HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.      

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,

bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,

a bérleti díjra történő licitálással.

 

Törzsszám

Bérlemény címe

Rendeltetés/ Energetikai minőség szerinti besorolás

Alap-

területe
(m2)

Pályázati alapár/

nettó havi bérleti díj

(Ft/hó)

Pályázati alapár

emelésének

mértéke

(Ft)

Bánatpénz

(Ft)

3D webséta
63321902 Ág utca 5. üzlet / GG 131 121.000 6.000 153.670  
61391903 Kereszttöltés utca 12. üzlet 76 65.500 3.000 83.185 séta
54341903 Kisteleki utca 2. állandó garázs 18 15.660 1.000 19.888  
47251907 Mars tér 1/3. üzlet / GG 41 58.400 3.000 74.168 séta
47081902 Mars tér 9. üzlet / GG 61 64.500 6.450 81.915 séta
47081901 Mars tér 9. üzlet / GG 64 55.200 3.000 70.104 séta
57051907 Nyitra utca 19. állandó garázs 17 14.450 500 18.352  
13241902 Oskola utca 10. üzlet 18 18.000 1.000 22.860 séta
19501909 Tisza Lajos krt. 18-20. állandó garázs 13 10.400 500 13.208  
31001911 Tisza Lajos krt. 37. egyéb helyiség / II 93 96.600 5.000 122.682 séta

 

A helyiségek megtekintésére 2021. szeptember 13. napjától 2021. szeptember 22. napján 1530 óráig terjedő időszakban a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A helyiségekre vonatkozóan pályázatot nyújthat be, minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. Állandó garázsok esetén pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely nevére szóló érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az ajánlat benyújtásakor kötelező mellékelni a pályázó nevére szóló érvényes forgalmi engedély másolatát. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2021. szeptember 14 - 2021. szeptember 24. 1200 óráig

állandó garázsok esetén bruttó 2.500.- Ft, egyéb helyiségek esetén bruttó 10.000.-Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                                  IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.

hétfő, kedd, csütörtök: 800 – 1200, 1300 – 1530 óráig                                                                    Szeged, Dáni u. 14-16.

szerda:   800  - 1200, 1300 – 1700 óráig                                                                                         weblap: www.ikv.hu

péntek:        800 – 1300 óráig                                                                                                         e-mail: ikv@ikv.hu

                                                                                                                                                telefonszám: 62/563-131

 

Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének telefonszáma 06-20/2828-888.

Beadási határidő: 
2021. szeptember 24. - 12:00 óra
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálata (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)