Lakások és helyiségek tulajdonjogának értékesítése

letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK TULAJDONJOGÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

 

Cím /Szeged/

Helyrajzi szám

Alapterület (m2)

Rendeltetés/ Energetikai minőség szerinti besorolás

Alapár

Pályázati alapár emelés mértéke

Bemutató időpontja

Pályázati tárgyalás időpontja

3D séták

 

 

 

 

 

 

09.20.

10.06.

 

Vitéz u. 2. B. lh. I. em. 1.

3546/A/17

36,07

lakás / DD

23 000 000 Ft

300 000 Ft

8:00

8:00

séta

Szentháromság u.  8. földszint 1.

3510/A/1

66,11

raktár

3 400 000 Ft

100 000 Ft

8:30

8:30

séta

Zrínyi u. 3. fszt. 4.

3777/A/4

37,13

lakás / JJ

20 000 000 Ft

200 000 Ft

9:00

9:00

séta

Deák F. u. 24-26. fszt. 1.

3978/A/1

30,04

lakás

17 100 000 Ft

200 000 Ft

9:30

9:30

séta

Széchenyi tér 15. III. em. 44.

3881/A/44

123,32

lakás / FF

62 200 000 Ft

300 000 Ft

10:00

10:00

séta

Tisza L. krt. 44.udv. 7.

3918/C/1

41,38

lakás

22 200 000 Ft

300 000 Ft

10:30

10:30

séta

Tisza L. krt. 71. II. em. 6.

3174/1/A/6

66,50

lakás

36 200 000 Ft

300 000 Ft

11:00

11:00

séta

Zárda u. 13. al. 2.

2430/B/2

39

raktár

4 200 000 Ft

100 000 Ft

13:00

13:00

séta

Szűcs u. 13. -1. em. 1.

2861/B/1

78

egyéb helyiség

5 200 000 Ft

100 000 Ft

13:30

13:30

séta

Párizsi krt. 25. fszt. 9.

12297/A/9

56,4

lakás

14 300 000 Ft

200 000 Ft

14:00

14:00

séta

Párizsi krt. 25. fszt. 10.

12297/A/10

34,6

lakás

8 200 000 Ft

100 000 Ft

14:00

14:30

séta

Párizsi krt. 25. fszt. 11.

12297/A/11

38,6

lakás

9 100 000 Ft

100 000 Ft

14:00

15:00

séta

 

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutatók és a pályázati tárgyalás során – amennyiben annak megtartásakor hatályos egyészségügyi előírások megkívánják - maszk viselése kötelező!

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán 2022. szeptember 20. – 2022. szeptember 26. napján 15:00 óráig bruttó 10.000,- Ft/db ellenében megvásárolta.

A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy a pályázati alapárnak a pályázati alapár emelés meghirdetett mértékével megegyező összeggel emelt összegével pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati alapárnak, illetve a pályázó által megjelölt pályázati árnak a 10%-a. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni.

A pályázati ajánlat az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben

nyújtható be 2022. szeptember 29. napján 15:00 óráig.

A pályázati tárgyalás helye:
IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme.

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A pályázati alapár a lakás vagy a helyiség forgalmi értéke. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.

A pályáztatott lakásokról és helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.

hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30 óráig                                                                      Szeged, Dáni u. 14-16.

szerda:   8:00  - 12:00, 13:00 – 17:00 óráig                                                                                           weblap: www.ikv.hu

péntek:  8:00  - 13:00                                                                                                                        e-mail: ikv@ikv.hu

                                                                                                                                      telefonszám: 62/563-103, 62/563-127

Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének telefonszáma 06-20/2828-888.