Helyiségek bérbevétele

letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,

bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,

a bérleti díjra történő licitálással.

 

 

Törzsszám

Bérlemény címe

Rendeltetés/ Energetikai minőség szerinti besorolás

Alap-

területe
(m2)

Pályázati alapár/

nettó havi bérleti díj

(Ft/hó)

Pályázati alapár

emelésének

mértéke

(Ft)

Bánatpénz

(Ft)

3D séták

26321905

Bólyai János utca 10.

műhely

71

78.100

4.000

99.187

séta

16011901

Deák Ferenc utca 24-26

üzlet

162

121.000

6.000

153.670

 

26071901

Hajnóczy utca 5.

üzlet / HH

77

76.800

4.000

97.536

séta

12301907

Jókai utca 7.

üzlet

125

261.950

13.000

332.677

séta

15271910

Kárász utca 5. (udvari)

üzlet / EE

41

98.800

5.000

125.476

séta

27101901

Mérey utca 7.

üzlet / HH

123

61.500

3.000

78.105

séta

15791911

Nagy Jenő utca 4.

üzlet / JJ

77

209.000

10.000

265.430

séta

15791912

Nagy Jenő utca 4.

raktár

16

7.200

500

9.144

 

19501909

Tisza Lajos krt. 18-20.

állandó garázs

13

10.400

500

13.208

 

31001911

Tisza Lajos krt. 37.

egyéb helyiség / II

93

96.600

5.000

122.682

séta

A helyiségek megtekintéséhez időpontot egyeztetni 2022. szeptember 19. napjától 2022. szeptember 27. napján 15.30 óráig lehet a 06-30/998-60-34 telefonszámon, a megtekintésre 2022. szeptember 20. napjától 2022. szeptember 28. napján 15.30 óráig biztosítunk lehetőséget.

A helyiségekre vonatkozóan pályázatot nyújthat be, minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. Állandó garázsok esetén pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely nevére szóló érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az ajánlat benyújtásakor kötelező mellékelni a pályázó nevére szóló érvényes forgalmi engedély másolatát. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2022. szeptember 20. - 2022. szeptember 30. 12.00 óráig

állandó garázsok esetén bruttó 2.500.- Ft, egyéb helyiségek esetén bruttó 10.000.-Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

 

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                                  IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.

hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig                                                                    Szeged, Dáni u. 14-16.

szerda:   8.00  - 12.00, 13.00 – 17.00 óráig                                                                                         weblap: www.ikv.hu

péntek:        8.00 – 13.00 óráig                                                                                                         e-mail: ikv@ikv.hu

                                                                                                                                                telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2022. október 04.
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Szeged, Dáni utca 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán